Preempțiunea la vânzarea terenurilor forestiere prevăzută de Codul silvic

Coproprietarii și vecinii proprietari de fond forestier au un drept de preemțiune, în această ordine, la cumpărarea de terenuri din fondul forestier aflate în proprietate privată, la preț și în condiții egale. Care sunt preemptorii? Coform Codului Silvic din 2008, Coproprietarii și vecinii proprietari de fond forestier, persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, […]

Raluca Chelaru, 4 martie 2024

diagram-arrow-down

Coproprietarii și vecinii proprietari de fond forestier au un drept de preemțiune, în această ordine, la cumpărarea de terenuri din fondul forestier aflate în proprietate privată, la preț și în condiții egale.

Care sunt preemptorii?

Coform Codului Silvic din 2008, Coproprietarii și vecinii proprietari de fond forestier, persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, au un drept de preempțiune la cumpărarea de terenuri din fondul forestier aflate în proprietate privată, la preț și în condiții egale.

Care este procedura de notificare?

Vânzătorul are obligația de a-i înștiința în scris pe toți preemptorii, prin executorul judecătoresc sau notarul public, despre intenția de vânzare, arătând și prețul cerut pentru terenul ce urmează a fi vândut.

În cazul în care coproprietarii sau vecinii fondului, alții decât administratorul pădurilor proprietate publică a statului, nu au domiciliul ori sediul cunoscut, înștiințarea ofertei de vânzare se înregistrează la primăria sau, după caz, primăriile în raza cărora este situat terenul și se afișează, în aceeași zi, la sediul primăriei, prin grija secretarului consiliului local.

Care este termenul de preempțiune?

Titularii dreptului de preempțiune trebuie să își manifeste în scris intenția de cumpărare și să comunice acceptarea ofertei de vânzare sau, după caz, să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afișată, în termen de 30 de zile de la comunicarea ofertei de vânzare ori, după caz, de la afișarea acesteia la sediul primăriei.

Care sunt efectele exercitării dreptului de preempțiune?

Preemptorul își poate exercita dreptul prin comunicarea către vânzător a acordului său de a încheia contractul de vânzare, însoțită de consemnarea prețului la dispoziția vânzătorului.

În situația în care terenul ce urmează a fi vândut este limitrof cu fondul forestier proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, exercitarea dreptului de preempțiune al statului ori al unităților administrativ-teritoriale prevalează în raport cu dreptul de preempțiune al celorlalți vecini.

Ce se întâmplă dacă preemptorii nu doresc să cumpere terenul?

Dacă niciunul dintre preemptori nu își manifestă intenția de cumpărare, vânzarea terenului este liberă. În fața notarului public dovada înștiințării preemptorilor se face cu copie de pe comunicările făcute sau, dacă este cazul, cu certificatul eliberat de primărie, după expirarea termenului de 30 de zile în care trebuia manifestată intenția de cumpărare.

Care este sancțiunea pentru nerespectarea dreptului de preempțiune?

Nerespectarea de către vânzător a obligației de a notifica preemtorii sau vânzarea terenului la un preț mai mic ori în condiții mai avantajoase decât cele arătate în oferta de vânzare atrage nulitatea relativă a vânzării.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește în continuare