Blog

Autentificări

18 martie 2024

Preempțiunea la vânzarea monumentelor istorice prevăzută de Legea nr. 422/2001 navigation-next-alternate

Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune ale statului român. Care sunt preemptorii? Monumentele istorice pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune ale statului român, prin Ministerul Culturii și Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile […]

4 martie 2024

Preempțiunea la vânzarea terenurilor forestiere prevăzută de Codul silvic navigation-next-alternate

Coproprietarii și vecinii proprietari de fond forestier au un drept de preemțiune, în această ordine, la cumpărarea de terenuri din fondul forestier aflate în proprietate privată, la preț și în condiții egale. Care sunt preemptorii? Coform Codului Silvic din 2008, Coproprietarii și vecinii proprietari de fond forestier, persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, […]

19 februarie 2024

Preempțiunea la vânzarea terenurilor agricole prevăzută de Legea nr. 17/2014 navigation-next-alternate

Vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preemțiune, la preț și în condiții egale, a preemptorilor prevăzuți de Legea nr. 17/2014. Care sunt preemptorii? Conform Legii nr. 17/2014, astfel cum a fost recent modificată de Legea nr. 175/2020, au drept de preempțiune la preț și în condiții egale preemptorii în următoarea […]

5 februarie 2024

Ce este dreptul de preempțiune? navigation-next-alternate

Pe scurt, dreptul de preempțiune oferă titluarului său posibilitatea să cumpere cu prioritate un bun, fie în temeiul legii, fie în temeiul unei convenții. Ca în multe alte cazuri, dreptul de preempțiune este regelmentat cu titlu general de Codul civil și, cu titlu special, de divese alte acte normative care reglementează dreptul speciale de preempțiune […]