Termeni și condiții

22.05.2024

În cadrul acestei secțiuni puteți consulta termenii și condițiile de utilizare a prezentului site web. Aceștia includ condițiile generale de utilizare, conduita permisă, conținutul creat de utilizatori, confidențialitatea, limitarea răspunderii, posibilitatea de modificare, legea aplicabilă și jurisdicția. Prin utilizarea siteului web, acceptați termenii și condițiile de mai jos (“T&C”).

Introducere

Siteul web (“Site-ul”) este un site de prezentare și blog și este deținut de către notar public Raluca Chelaru, cu sediul în str. Vasile Conta nr. 4, et. 1, Sectorul 2, București.

Utilizare

Prin accesarea Site-ului, vă obligați să respectați prezentele T&C și toate celorlalte condiții din prezentele sau către care se face referire, în vigoare la data accesării. În general, vă obligați să respectați T&C de Utilizare și prevederile legale în vigoare.

În particular, sunteți de acord să respectați următoarele reguli:

 1. Să folosiți Site-ul cu bună-credință și conform scopului său;
 2. Să nu copiați Site-ul în parte sau în totalitate, să nu îl reproduceți, să nu îl vindeți, să nu îl distribuiți sub licență, să nu îl distribuiți, să nu îl cesionați, să nu îl modificați, să nu îl adaptați, să nu îl traduceți, să nu creați opere derivate din acesta, să nu îl decompilați, să nu îl transmiteți către servicii de inginerie inversă, să nu îl dezmembrați, să nu încercați să îi accesați codul sursă;
 3. Să nu ocoliți sau să compromiteți securitatea sau regulile de utilizare pentru Conținutul oferit, folosit sau creat de o funcție a Site-ului;
 4. Să nu utilizați viruși, roboți, software sau sisteme de tipul subprogram pentru a interfera sau pentru a încerca să interferați cu operarea Site-ului sau cu utilizarea Site-ului de către o altă persoană;
 5. Să nu publicați sau să introduceți informații inexacte sau înșelătoare cu ocazia utilizării Site-ului;
 6. Să nu vă asumați identitatea unei alte persoane;
 7. Să nu colectați informații de la alți utilizatori pentru a le folosi pentru transmiterea de oferte comerciale sau echivalente sau pentru a-l include în servicii de indexare;
 8. Să nu folosiți Conținutul Site-ului pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială fără acordul prealabil scris al proprietarului Site-ului.

Sub rezerva respectării prezentelor T&C, vă oferim un drept non-exclusiv, non-transferabil, non-cesionabil de utilizare a Conținutului Site-ului pentru unicul scop al utilizării Site-ului conform destinației sale.

Conținutul

Conținutul Site-ului și drepturile asociate acestuia sunt proprietatea noastră sau a unor terți care ne-au transmis o licență de utilizare, după caz, inclusiv, dar fără a se limita la trademark, design, înfățișare, concept, soluții tehnice și grafice, baze de date, software și codul sursă, precum și modul de aranjare și planul acestor caracteristici, care compun Site-ul.

Orice reproducere, copiere, adaptare, modificare, publicare, transmitere, denaturare, integrare într-un alt site, exploatare comercială și/sau reutilizare totală sau parțială a Site-ului și/sau a conținutului, prin orice procedeu, în orice mediu, este strict interzisă și poate constitui o încălcare care poate fi sancționată de legislația aplicabilă.

Conținutul creat de utilizatori

Prezentul Site oferă posibilitatea utilizatorilor să creeze și să publice conținut sub formă de comentarii.

Cu ocazia publicării comentariilor, sunteți de acord să respectați următoarele reguli:

 1. Să fie conform legii și bunelor moravuri;
 2. Să conțină un limbaj civilizat, lipsit de injurii, defăimări, calomnieri dau alte asemenea la adresa oricărei persoane fizice sau juridice, incluzând, dar fără a se limita la proprietarul Site-ului sau alți utilizatori;
 3. Să nu încalce drepturile de autor ale terților;
 4. Să nu aibă caracter publicitar sau înșelător și, în general, să fie pertinente subiectului care se comentează;
 5. Să fie concepute, redactate și publicate de către utilizator, fără utilizarea botilor, inteligenței artificiale și/sau mijloacelor automate de publicare;
 6. Să nu conțină cod sau atașamente malițioase, menite să compromită siguranța, accesibilitatea sau integritatea Site-ului.

Odată cu crearea de conținut pe Site, ne cesionați o licență gratuită, neexclusivă și transmisibilă pentru a publica, reproduce, edita și pentru a autoriza terțe persoane să publice, să reproducă sau să editeze conținutul respectiv.

Ne rezervăm dreptul de a modera conținutul publicat de utilizatori prin neaprobarea sau înlăturarea acestuia în cazul în care acesta încalcă prezentele T&C sau în cazul în care considerăm că nu este potrivit inteselor sau nevoilor noastre, fără a fi necesară vreo explicație în acest sens. Pentru evitarea oricărui dubiu, nu ne asumăm nicio obligație de publicare a conținutului creat de utilizatori, chiar și în cazul în care acesta ar respecta regurile de mai sus.

Independent de dreptul nostru de moderare a conținutului creat de utilizatori, care nu este o obligație, în calitate de autor al respictivului conținut, vă obligați să ne exonerați de răspundere și să ne despăgubiți pentru orice prejudicii directe sau indirecte cauzate nouă sau terților prin conținutul creat de dumneavoastră.

Înlăturarea conținutului creat de utilizatori

Fără a aduce atingere dreptului nostru de moderare la libera noastră apreciere conținutul creat de utilizatori, conținutul creat de utiliatori și publicat pe Site poate fi ascuns, modificat sau șters dacă nu respectă prezentele T&C, lega sau bunele moravuri, precum și dacă este prejudiciabil pentru alți utilizatori.

Sesizarea conținutului neconform sau prejudiciabil

În măsura în care considerați conținutul creat de alt utilizator și publicat pe Site ca fiind în contradicție cu prezentele T&C, cu legea, cu bunele moravuri sau ca fiind prejudiciabile pentru dumneavoastră sau pentru o persoană pe care o reprezentați, aveți dreptul de a solicita modificarea sau înlăturarea conținutul neconform sau prejudiciabil prin folosirea formularului de contact.

Pentru a asigura soluționarea cererii dumneavoastra, vă rugăm să indicați în solicitarea dumneavoastră linkul, autorul și conținutul pe care îl considerați neconform sau prejudiciabil.

După analizarea solicitării dumneavoastră, vom putea decide modificarea, ștergerea sau păstrarea conținutului pe care îl considerați neconform sau prejudiciabil, urmând să vă comunicăm un răspuns motivat în acest sens în termen de cel mult 30 de zile de primirea sesizării. În măsura în care pentru soluționarea sesizării sunt necesare informații și/sau documente suplimentare, termenul de soluționare de 30 de zile curge de la data primirii acestor informații sau documente, după caz.

Revizuirea deciziilor de moderare a conținutului

În măsura în care conținutul creat de dumneavoastră și publicat pe Site este contestat de către alt utilizator, de un terț sau de către o autoritate, decizia noastră cu privire la această solicitare vă va fi comunicată și dumneavoastră. În scopul soluționării sesizării împotriva conținutului dumneavoastră, avem dreptul, iar nu obligația, de a vă cere informații și/sau documente suplimentare.

În măsura în care nu sunteți de acord cu decizia noastră, ne puteti solicita revizuirea acesteia prin utilizarea formularului de contact, urmând să vă comunicăm un răspuns motivat în acest sens în termen de cel mult 30 de zile de primirea cererii de revizuire. În măsura în care pentru soluționarea cererii de revizuire sunt necesare informații și/sau documente suplimentare, termenul de soluționare de 30 de zile curge de la data primirii acestor informații sau documente, după caz.

Limitarea răspunderii

Site-ul poate oferi acces către alte site-uri și/sau aplicații prin hyperlink-uri. Noi nu administrăm aceste site-uri și aplicații și nu putem controla conținutul acestora.

Prin urmare, nu putem fi ținuți răspunzători sub nicio circumstanță pentru:

 1. Conținutul și serviciile oferite de către aceste site-uri și/sau aplicații terțe, sau
 2. Orice colectare și transmitere de date personale, instalare de cookie-uri sau orice alt proces cu același scop efectuat de către aceste site-uri și aplicații sau
 3. Probleme de securitate sau de integritate cu date, hardware și software pe care le-ați putea experimenta și orice consecințe sau pierderi care ar putea rezulta din utilizarea acestor aplicații și/sau site-uri terțe.

Utilizarea de către dumneavoastră a acestor aplicații și/sau site-uri terțe poate fi supusă unor termene și condiții suplimentare pe care nu le putem controla. Utilizarea site-urilor și/sau aplicațiilor terțe se face pe riscul dumneavoastră.

Nu putem garanta că Site-ul este lipsit de orice anomalie, eroare sau bug-uri, nici că acestea pot fi corectate, nici că Site-ul va funcționa fără întreruperi sau defecțiuni, nici că este compatibil cu orice tip de hardware.

Site-ul este accesibil pe Internet și în rețele mobile, care nu se află sub controlul nostru. Nu suntem răspunzători pentru lipsa de disponibilitate a Site-ului sau pentru orice dificultăți sau eșec de descărcare sau de acces cu privire la Conținut și la Servicii.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, înceta, suspenda sau întrerupe în orice moment pentru orice motiv, la libera noastră discreție, accesul către întregul Site sau parte din acesta, incluzând conținutul și serviciile, fără preaviz, în acord cu prevederile legale în vigoare. Nu suntem răspunzători sub nicio împrejurare dacă Site-ul nu este disponibil.

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără vreo obligație prealabilă de informare prezentele T&C, modificări care se vor aplica de îndată.

Pentru acest motiv, vă recomandăm să recitiți prezentele T&C cu ocazia fiecărei vizite.

Utilizarea în continuare a acestui Site după orice modificare a acestor T&C va constitui acceptarea dumneavoastră pentru o astfel de modificare.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Prezentele T&C sunt guvernate de legea română. În cazul unui litigiu cu privire la valabilitatea, interpretarea sau aplicarea prezentelor T&C, acesta se va soluționa de instanțele competente material din Sectorul 6, București, România.